Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(259) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 11184
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :16505
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :5295
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :63.1%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :67.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 7 ετιας)