Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(261) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13787
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15755
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11075
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :30%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :15.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 20 ετιας)