Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(261) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 11127
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :14935
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :7070
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :25.8%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :52.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 7 ετιας)