Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 16980
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17983
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :15697
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :6.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)