Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(263) ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17028
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17983
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15697
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)