Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 16275
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17714
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :14958
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :9.4%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :7.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 18 ετιας)