Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(265) ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16327
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17714
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14958
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :9.4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)