Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 15967
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17465
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :14893
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :10.6%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :8.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 18 ετιας)