Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(267) ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16021
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17465
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14893
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :10.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :8.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)