Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 15438
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17320
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :14213
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :13.6%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :9.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)