Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(270) ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15458
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17275
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14386
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :14.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :10.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 20 ετιας)