Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 15422
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17275
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :14386
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :14.2%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :10.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 18 ετιας)