Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(272) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11306
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :13579
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :9300
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :15.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :16.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)