Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 14572
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17120
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :13125
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :20.5%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :10.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 18 ετιας)