Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(273) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 14520
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17120
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13125
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :20.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :10.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)