Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 14595
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :17120
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :13125
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :20.5%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :10.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 17 ετιας)