Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(273) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 16310
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :19035
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :13880
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :16.1%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :15%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 7 ετιας)