Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(274) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13062
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15506
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :9810
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :17.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :18.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)