Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 13362
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :15506
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :10275
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :17.8%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :18.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 18 ετιας)