Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(274) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 14757
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18570
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :11540
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :18.9%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :24.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 7 ετιας)