Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(275) ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12145
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :13874
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8775
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :37.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :19.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)