Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(275) ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 13316
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :17980
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :10455
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :15.9%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :28.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 7 ετιας)