Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 17978
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18632
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :16750
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :5.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)