Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(277) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17943
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18632
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :16750
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :5.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)