Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 17741
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18412
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :16500
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :5.7%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :5.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 18 ετιας)