Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(280) ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16454
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17788
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15175
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :9.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :8.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)