Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 16461
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17788
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :15175
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :9.7%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :8.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)