Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(280) ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 16547
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :17788 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :15175
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :9.7% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :8.7%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 14 ετιας)