Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 17436
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18268
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :16100
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :6.9%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :6.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 18 ετιας)