Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(281) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 17313
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :18268 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :16100
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :6.9% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :6.3%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 14 ετιας)