Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(282) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17261
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18105
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15900
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :7.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 20 ετιας)