Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 17320
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18105
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :15900
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :7.7%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 18 ετιας)