Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(282) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 17208
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18810
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :13040
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :21.5%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :28.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 7 ετιας)