Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(284) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16753
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17840
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15350
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :8.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 20 ετιας)