Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 16810
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17840
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :15350
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :9%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :8.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 18 ετιας)