Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(284) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 17101
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18695
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :14725
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :13.9%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :12.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 7 ετιας)