Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 18288
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18939
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :17025
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :5.1%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :4.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)