Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(290) ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17209
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18003
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15750
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :8.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) (Βάσεις 20 ετιας)