Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 17256
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18003
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :15750
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :8.2%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :7.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) (Βάσεις 18 ετιας)