Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 18130
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18836
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :16725
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :4.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 18 ετιας)