Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 17903
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18859
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :15700
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :8%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :7.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)