Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 19099
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :19476
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :18250
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :1.7%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :2.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 17 ετιας)