Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 18933
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :19360
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :18075
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :3.2%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :2.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 18 ετιας)