Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 18809
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :19240
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :17825
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :2.8%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :3.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 17 ετιας)