Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 18788
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :19240
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :17825
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :3.3%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :3.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 18 ετιας)