Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 18679
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :19150
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :17600
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :3.2%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :3.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 17 ετιας)