Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 18658
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :19150
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :17600
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :4%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :3.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 18 ετιας)