Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 18656
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :19127
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :17625
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :4.1%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :3.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)