Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 18529
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :19011
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :17400
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :3.4%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) (Βάσεις 17 ετιας)