Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 18509
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :19011
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :17400
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :4.4%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) (Βάσεις 18 ετιας)