Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(306) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16360
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17689
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14175
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :9.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :11.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)