Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 16506
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17689
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :14175
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :9.7%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :11.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)