Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(309) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 14760
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16804
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12738
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :11.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ (Βάσεις 20 ετιας)