Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 14809
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :16804
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :12738
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :5.8%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :11.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ (Βάσεις 19 ετιας)