Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 14744
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :16571
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :12686
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :3.6%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :9.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ (Βάσεις 19 ετιας)