Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(311) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 14658
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16571
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12686
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :3.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :9.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ (Βάσεις 20 ετιας)