Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 16528
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :17822
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :14943
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :4.8%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :8.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ (Βάσεις 19 ετιας)