Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(312) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16514
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17822
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14943
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :8.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ (Βάσεις 20 ετιας)