Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(313) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16935
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18161
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15014
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ (Βάσεις 20 ετιας)