Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(315) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15366
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17213
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13167
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :10.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ (Βάσεις 20 ετιας)