Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 15389
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :17213
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :13167
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :6.5%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :10.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ (Βάσεις 19 ετιας)