Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(317) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ
Μέσος Ορος 14 ετίας : 15055
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :17254 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :13740
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :2.2% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :7.7%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ (Βάσεις 14 ετιας)