Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(317) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15649
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17346
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13740
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :3.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ (Βάσεις 20 ετιας)