Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 15733
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :17346
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :13740
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :3.2%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :7.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ (Βάσεις 19 ετιας)