Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(319) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13817
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16436
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11270
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :8.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :12.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)