Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(319) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 12913
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :15762 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :11270
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :8.3% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :12.9%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 14 ετιας)