Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 13893
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :16436
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :11270
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :8.3%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :12.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 19 ετιας)