Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 12994
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :15918
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :8910
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :13.9%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :18.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 19 ετιας)