Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(321) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12888
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15918
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8910
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :13.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :18.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 20 ετιας)