Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(323) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13894
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16400
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11240
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :16.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :14.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)