Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 14201
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :16400
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :12125
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :16.6%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :14.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 17 ετιας)