Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 14033
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :16400
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :12125
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :16.6%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :14.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 19 ετιας)