Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(323) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 12589
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18060
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :7690
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :44.1%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :48%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 7 ετιας)