Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 13148
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :15320
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :10225
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :20.6%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :19%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)