Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(324) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13012
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15320
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :10225
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :20.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :19%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)