Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 13227
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :15320
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :10225
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :20.6%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :19%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 17 ετιας)