Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(325) ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16070
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17765
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14870
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :15.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :10.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)