Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(326) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13812
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15555
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11100
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :14.4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :17.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)