Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 14105
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :15555
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :11100
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :14.4%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :17.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 17 ετιας)