Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 13291
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :15194
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :10100
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :15.8%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :16%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 17 ετιας)