Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 13211
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :15194
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :10100
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :17.4%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :16%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)