Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 16130
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17622
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :14350
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :15.9%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :9.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)