Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(328) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16024
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17622
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14350
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :15.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :9.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)