Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 17182
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :18117
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :16359
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :5.3%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :6.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 17 ετιας)