Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(330) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17240
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18117
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :16359
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)